preloader

Публiчна оферта

 1. Головна
 2. Публiчна оферта

Реквізити виконавця

 • Виконавець: Лихопой Влада Валеріївна
 • Установа банку: ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
 • Код ЄДРПОУ: 3656104567
 • IBAN: UA273133990000026004040205734

Договір публічної оферти

Фізична особа (далі – “Виконавець”), зареєстрований та дієвий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – “Договір”) на нижчевикладених умовах:

 1. Терміни та загальні положення
  1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених діючим Договором, які є невід’ємною частиною діючого Договору.
  2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти діючий Договір на певних умовах.
  3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://oh-tattoo.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
  4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору
  5. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в діючому Договорі, та сплатила вартість Послуг.
  6. Сторони – Виконавець та Користувач.
 2. Предмет договору
  1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві послуги у сфері тату індустрії, а саме тату, татуаж, пірсинг, видалення тату та навчання (далі- послуга) на платній основі, відповідно до умов діючого Договору, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
  2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість в повному обсязі
 3. Права та обов’язки Виконавця
  1. Виконавець має право:
   Отримати за надані послуги оплату в розмірах та строки, передбачені діючим Договором та відповідному дійсному прайсу заявленому на сайті
  2. Виконавець зобов’язується:
   Надавати Користувачу послуги, відповідно до прайсу зазначеному на сайті
 4. Права та обов’язки Користувача
  1. Користувач має право:
   Отримувати від Виконавця послугу, в повному обсязі відповідно до заявлених вимог
  2. Вимагати заявлених на сайті умов виконання
  3. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах та в строки, встановлені діючим Договором та прайсом закладу.
  4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації тату студій.
 5. Вартість послуг та порядок оплати
  1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за діючим Договором становить загальну суму згідно прайс листу (діючому на момент надання послуг), або обговорюється окремо Користувачем та довіреною особою, призначеною Виконавцем.
  2. Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу та не може змінюватися.
 6. Відповідальність сторін
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за діючим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 7. Форс-мажор
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов діючого Договору (далі Форс-мажор).
 8. Припинення Договору
  1. Дія Договору припиняється:
  2. По згоді сторін;
  3. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені даним Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
 9. Обробка персональних даних
  1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, й т.д.) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за діючим Договором, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних.
  2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мета обробки та збору персональних даних.
 10. Термін дії оферти
  1. Діюча Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
  2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
OH!Tattoo

Вітаю! Зв'яжіться з нами будь-яким, зручним для вас способом і ми відповімо на всі ваші питання!